Voorwaarden

  1. 1. Afspraak Annuleren: Klanten wordt vriendelijk verzocht om afspraken zo vroeg mogelijk te annuleren als ze niet kunnen komen. Afspraken kunnen geannuleerd worden via telefoon, whatsapp bericht of onze online boekingssysteem.

  2. 2. Annuleringstermijn: Klanten dienen afspraken minimaal 24 uur voor de geplande tijd te annuleren.
  3. 3.Kosten bij Laattijdige Annulering: Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden geannuleerd, zijn onderhevig aan annuleringskosten. Deze kosten bedragen uw geboekte kosten en worden in rekening gebracht om de gereserveerde tijd en verloren inkomsten te compenseren.
  4. 4.Betalingswijze: Annuleringskosten moeten worden voldaan bij de eerstvolgende afspraak of op een andere door de salon aa ngegeven wijze.
  5. 5. Uitzonderingen: In geval van noodsituaties of onvoorziene omstandigheden kan de salon de annuleringskosten naar eigen goeddunken kwijtschelden.
  6. 6. Herhaalde Annuleringen: Bij herhaalde laattijdige annuleringen kan de salon besluiten om toekomstige afspraken alleen te maken op basis van een vooraf betaalde aanbetaling.
  7. 7 Wijzigingen door de Salon: De salon behoudt zich het recht voor om afspraken te wijzigen of te annuleren vanwege onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of noodgevallen. In dergelijke gevallen zal de salon redelijke inspanningen leveren om klanten tijdig op de hoogte te stellen en alternatieve afspraken aan te bieden.

Door een afspraak te maken bij onze kapsalon, gaat u akkoord met bovenstaande annuleringsvoorwaarden. We waarderen uw begrip en medewerking.

Voor eventuele vragen of verduidelijkingen, neem gerust contact met ons op.